1 of 2

Posisjonsnøyaktighet

Når Safemate-enhetene lokaliserer utendørs så benyttes kommunikasjon med GPS-satellitter eller Wi-Fi-nettverk (gjelder ikke enhetene Trigger One, Two, Three eller Track Three).

Av og til kan man oppleve at Safemate-enheten sender fra seg posisjoner med lav presisjon. Noen ganger kan avviket være så stort at Safemate vises et helt annet sted enn faktisk posisjon.

Dersom man bruker geofence, så vil mottakere av geofence-hendelser kunne oppleve å motta varsel om geofence-passeringer – når bærer i virkeligheten ikke har brutt geofence.

Dersom man opplever at posisjonene ved gjentatte tilfeller er unøyaktige eller forsinkede, verifiser at enheten har GSM-dekning slik at den har forusetninger til å få sendt signalene sine til Safemateplattformen.

Dersom man ønsker mer nøyaktige posisjoner så kan man øke kravet til antall satellitter som en posisjon skal bygge på. Det gjøres i Safemate Pro under enhetsinnstillingenes lokaliseringstab.

Velger man et høyt antall satellitter (f.eks. 7), så kan man regne med at presisjonen på posisjonen øker. Ulempen med å velge en høy verdi er at det vil ta lengre tid for å få en posisjon (GPS fix), selv utendørs.

Dersom en grå sirkel vises på posisjonskartet betyr det at siste posisjon er basert på Wi-Fi, og at det er knyttet en feilmargin til denne posisjonen. Det sannsynlige er at posisjonen til Safemate befinner seg innenfor ringen, men det er uvisst hvor.

På bildet under vises to sirkler, den indre angir presisjonen på siste posisjon (som er en Wi-Fi-basert posisjon) og den ytre ringen angir et sirkulært geofence.

Safemate Trigger One har en eldre GPS-chip som gjør at generelt har en lavere posisjonsnøyaktighet enn det man kan forvente fra de øvrige enhetene.

Trigger One

Les om feilsøking på geofence.