1 of 2

Hjerteikonet

Involvering av pårørende

heart-icon-2

Til høyre på linjen for den enkelte GSM-mottaker (mobiltelefon-mottaker) i varslingslisten finnes et hjerte-ikon. Hjerte symobliserer i denne sammenhengen pårørende.

Trykker man på hjerte-ikonet får man opp en dialogboks som gjør at man i kommunen kan bestemme om varselmottakeren er en pårørende eller ikke. Hovedpoenget med å merke noen som pårørende er å gi dem adgang til å bruke Safemate app-en til å lokalisere den enkelte Safemate.

Velger man at mottakeren er en pårørende kan man gi fire rettigheter:

  • Lokalisering: Pårørende får ved dette privilegiet adgang til bestandig å vite om Safemate-bærerens siste kjente posisjon.
  • Tilgjengelighet: Pårørende får ved dette privilegiet adgang til å styre sin egen beredskap i varslingskjeden, dvs. fortelle systemet når man som pårørende er tilgjengelig for å motta forskjellige typer hendelser.
  • Oppringning: Adgang til å la pårørende sette opp en toveis samtale mellom seg selv og Safemate/trygghetsalarmen.
  • Opplasting av brukerbilde: Adgang til å la pårørende laste opp brukerbilde av Safemate-bærer.

Når man lagrer en varslingsliste med pårørende , så vil det bli sendt ut en SMS med informasjon om at vedkommende har fått pårørende-tilgang til den aktuelle Safematen. SMS-en inneholder en fem-sifret personlig kode som pårørende kan bruke i kombinasjons med mobilnummeret sitt til å logge inn med app-en Safemate (tidligere “Safemate Family”).

 

Pårørende vi uavhengig av privilegiene han/hun har, få adgang til å se loggen over de siste hendelser gjennom en logg:

Lær mer om pårørendeinvolvering gjennom app-en Safemate ved å gå til kurset Safemate for pårørende (rettet mot Safemate i kommunal bruk).