1 of 2

Bytte en Safemate

Dersom du ønsker å bytte en Safemate med en annen, så kan du gjøre det gjennom funksjonen “Bytt Safemate” under enhetsinnstillinger. Du finner tab’en “Slett og bytt” under hoved-tab-en; “Generelt”.

Fordelen med å bruke denne funksjonen fremfor å slette den gamle og legge til den nye, er at “Bytt enhet”-funksjonen sørger for å arve alle innstillinger og historikk fra den utgående enheten.

Fordi innstillinger kan være noe forskjellig fra enhetstype til enhetstype, så forutsetter “Bytt enhet”-funksjonen at både gammel og ny enhet er av samme enhetstype (f.eks. “Watch One”).