1 of 2

Feilsøking – Trigger Two

Enkelte ganger kan Trigger two lade seg helt ut, så mye at enheten ikke klarer å starte opp automatisk når enheten settes til lading. Enheten vil i denne oppstartfasen konsumere mer strøm enn det laderen gir. For å komme seg ut av denne situasjonen må enheten skrus av igjen noen minutter før den vil skru seg på igjen automatisk, da med tilstrekkelig strøm til at den klarer å starte helt opp.

Gjør følgende:

  1. Koble Trigger Two til laderen. Enheten vil begynne å lyse og blinke på alle lamper.
  2. Trykk 5 ganger på av/på knappen
  3. La enheten fortsatt stå tilkoblet lader.
  4. I løpet av noen minutter vil den starte opp igjen og koble seg til safemate plattformen.
  5. Det er viktig at enheten står til lading 1-2 timer slik at den får ladet seg helt opp igjen.

Om dette ikke hjelper og den fortsatt står og blinker og lyser på alle lamper, ta kontakt med support@safemate.no slik at vi kan forsøke å hjelpe deg videre, ev. ta enhet inn til service.