1 of 2

Lampeindikasjoner – Track One

[ARTIKKELEN ER UFULLSTENDIG]

Ved hjelp av av/på-lampen sin lampeindikasjoner kan man lese mye ut fra Safematen sin tilstand.

Lampeindikasjon
Betydning
Blink hvert tredje sekund Safemate er i normalmodus (dvs. ikke i sporingsmodus).
Blink hvert sekund Safemate er i sporingsmodus (dvs, ikke i normalmodus).
Hurtige røde blink Safemate mangler GSM-dekning. Alarm vil ikke kunne varsler via mobilnettet.
Røde blink hvert sekund eller hvert tredje sekund Safemates batteri må lades øyeblikkelig.
Gule blink Batteriet begynner å bli svakt (ved standardinnstilling betyr dette at det er mindre enn 20% batterikapasitet igjen).
Grønne blink Batterinivået er tilfredsstillende (ved standardinnstilling betyr dette at det er mer enn 20% batterikapasitet igjen).
Blåe blink Safemate har i øyeblikket godkjent GPS-dekning i henhold til de kriteria som er satt for enheten.
Fast rødt lys Safemate er tilsluttet strømnettet, men enda ikke fulladet.
Fast grønt lys Safemate er tilsluttet strømnettet og fulladet.
Fast oransj lys Programvareoppdatering pågår.1