Lage et nytt geofence

Geofenceinnstillinger finnes under enhetsinnstillinger, representert ved denne knappen:

Lage nytt geofence

For å lage et nytt geofence, så trykker du på knappen Nytt Geofence og velger sirkel (sirkel-geofence) eller polygon (punktvis gefence).

Før du begynner å angi senterpunkt eller tegne på kartet, så bør du zoome kartet til et egnet utgangspunkt for det geofencet du er i ferd med å lage. Du kan bruke søkefunksjonen for å søke etter en gateadresse.

Vi anbefaler å legge inn en buffer-sone på minimum 120 meter mellom der Safemate-bæreren forventes å oppholde seg og geofence-området sitt yttergrense.

Her er et eksempel på et geofence-området som er for trangt:

Trangt geofence

I dette bildet er geofencets yttegrense satt i hushjørnene, og dette vil generere mange falskalarmer.

For ytterligere å redusere faren for falske geofence-alarmer kan man lage et oppsett der man aksepterer f.eks. 2 minutter utenfor geofence-området.

Med lokaliseringsintervall satt til hvert minutt, så vil en enkelt posisjon utenfor geofence-området ikke resultere i varsling. Ulempen er at man med dette oppsettet får senere varsel ved reelle geofence-passeringer.

Til slutt så kan du gi hvert enkelt geofence et betegnende navn, som gjør at de som mottar epost og SMS om geofence-brudd enklere kan forholde seg til hvilket geografisk område det dreier seg om.