Posisjoner av lav kvalitet

En posisjon med lav posisjonspresisjon kan i noen tilfelle være bedre å få presentert enn ingen posisjon. Du kan derfor velge å få disse posisjonene presentert, vel vitende om at de er upresise.

Denne muligheten gjelder for samtlige av Safemate sine enheter.

En posisjon med lav kvalitet kan være:

  • En GPS posisjon med et lavere antall sateliter enn det som er valgt som minimum. Standardverdien før man evt. har overstyrt denne er 5 eller flere satellitter. Dersom enheten rapporterer posisjon basert på et lavere antall satellitter så vil disse i utgangspunktet ikke bli presentert på kartet.
  • En GSM-basert lokalisering. Standard i Safemate er at GSM-baserte lokasjoner ikke vises, fordi de kan avvike mange hundre meter, av og til flere kilometer.
  • En Wi-Fi-basert posisjon med antatt lav posisjonspresisjon.

GSM-basert lokalisering

GSM-basert lokalisering er posisjonering ved hjelp av mastdata fra GSM-nettet. Ettersom en Safemate alltid er tilkoblet en mobilmast, kan vi i mangel av en bedre posisjon velge å vise dette som en upresis posisjon.

I byer med tettere nettverk av GSM-master, kan disse posisjonene være ganske presise, helt ned i 10-100 meter. I mindre urbane strøk kan posisjonen være mange hundre meter feil. Antatt unøyaktighet fremstilles på kartet ved en sirkel rundt posisjonen.

I dette eksemplet vises posisjonen med ca. 300 meter feil.

Dersom man ønsker alltid å få presentert GSM-baserte posisjoner, kan man skru på “GSM-basert lokalisering” under lokaliseringstab-en. GSM-baserte posisjoner vil kun bli presentert dersom GPS- eller Wi-Fi-baserte posisjoner ikke kan oppdrives.

Presentasjon av enkeltposisjoner med lav kvalitet

Selv om en posisjon er av lav kvalitet, kan den fortsatt gi verdifull informasjon om hvor vedkommende omtrentlig befinner seg. Dersom en posisjon med lav kvalitet er tilgjengelig, kan du velge å få denne presentert ved å trykke på knappen “Posisjon av lav kvalitet” i transaksjonsloggen.

Å vise enkeltposisjoner med lav kvalitet på denne måten vil ikke utløse geofence-hendelser, men vil kun gi deg en indikasjon på omtrentlig hvor enheten befinner seg.

Om man velger å få presentert en enkeltposisjon med lav kvalitet så får dette ingen betydning for øvrige brukeres presentasjoner, enten det er dine kollegaer eller pårørende som bruker Safemate Family.

I Safemate Family er dette tilgjengelig fra versjon 1.1.3