1 of 2

Lampeindikasjoner – Trigger Two (4G)

Trigger Two har to forskjellige modus som påvirker hvordan LED-lampene på Trigger Two fungerer. Vi sier at vi har to forskjellige LED-modi. Disse er:

 • Testmodus
 • Normalmodus

Man kan endre modus under enhetsinnstillinger (arkfane “lys og lyd”).

Normalmodus kjennetegnes fordi modusen er lite forstyrrende, men normalmodus gir mindre informasjon. Unntaksvis har man behov for å kunne lese ut mer informasjon om Trigger Two uten å gå via Safemate Pro, da kan man endre LED-modus til testmodus. Formålet med å bruke testmodus er stort sett å kunne lese ut informasjon om enheten har dataforbindelse og GPS-dekning.

Normalmodus

Lampeindikasjon
Betydning
GulSvakt batteri
RødLading pågår
GrønnOK batteri

Bildet under viser en Trigger Two med ok batteri, men som fremdeles lader. (Det er ikke så lett å se på bildet, men det lyser både rødt og grønt).

Etter at en alarm er utløst i normalmodus, vil grønn eller gul lampe blinke dobbelt hvert sekund om Trigger Two har fått bekreftet fra server at alarmen er mottatt. Dersom alarmen ikke blir bekreftet mottatt, så vil grønn eller gul lampe blinke en (og ikke to) ganger.

Testmodus

I testmodus kan man lese ut vesentlig mer om produktets tilstand, men da må man kjenne til blinkemønseret slik det er beskrevet her. Testmodus bør ikke brukes overfor tjenestemottakere da blinkingen kan oppfattes forstyrrende.

Lampeindikasjon
Betydning
GulGSM/GPRS
RødPåskrudd/ladestatus
BlåGPS er på
GrønnSender/mottar data

Når Trigger Two ikke er tilkoblet lading i testmodus, så vil man kunne se følgende lampeindikasjoner:

 • Rød lampe blinker hvert sekund for å indikere at enheten er påskrudd.
 • Grønn lampe blinker kun på 4G-varianten av produktet. Fravær av grønne blink på 4G-varianten betyr manglende nettverk.
  • Doble blink betyr 2G-dekning
  • Triple blink betyr 3G-dekning
  • Fire blink betyr 4G-dekning
 • Blå lampe blinker hvert 5. sekund om enhetens GPS er skrudd på og har gyldig posisjon.
 • Gul lampe blinker dobbelt hvert 5. sekund for å indikere at enheten har forbindelse til Safemateplattformen (via TCP). Ingen gule blink angir manglende kontakt med SIM-kort. Enkle gule blink angir at enhet er koblet til GSM-nettet (men ikke er ikke tilkoblet TCP, som er nødvendig for å kunne kommunisere datatrafikk).

Lampeindikasjoner i spesielle tilfeller (testmodus)

 • Rødt og gult blinker vekselsvis mens blått og grønt lyser fast: Enheten går gjennom oppstartsprosedyre. Tilstanden kan vedvare i drøye 30 sekunder.
 • Raske gule blink samtidig med fast rødt lys: Enheten forsøker å koble seg opp på TCP.

Treghet ved første gangs oppstart

NB! Når Trigger Two startes for første gang kan det ta opp til 15 minutter før blinkemønsteret samsvarer med det som beskrives under “lampeindikasjoner ved normalt bruk (normalmodus)”.