1 of 2

Display – Watch Two

Langt trykk på SOS-knappen utløser alarm.

Kort trykk henter frem displayet på klokken. Man kan ved aktivt display lese ut:

  • GSM signalstyrke
  • Batterinivå
  • Klokkeslett
  • Ukedag
  • Dato (måned-dato)

Visning av skritteller forutsetter at man har huket av for skritteller på Generelle innstillinger.

Påfølgende korte trykk på SOS-knappen blar videre i menysystemet.

På side 2 starter umiddelbart kalibrereringen av blodtrykks- og pulsmåleren.

Etter noen sekunders kalibrering vises verdier for puls og blodtrykk.

Kort trykk blar videre til en side som viser teksten; “Serienummer”.

Langt trykk her viser serienummer og QR-koden for serienummeret.

Kort trykk viser menyvalg der klokken kan skrus av dersom man trykker langt trykk.

På menyen Lys og lyd kan man velge om displayet skal skrus på ved kort trykk på SOS-knappen, være på hele tiden, eller skrus på ved håndløft. Det valget man her foretar seg påvirker batterilevetiden på klokken i stor grad.

Tekstmeldinger

Fra Safemate Pro kan man sende meldinger til displayet til Watch Two.

Man kan se fra loggen i Safemate Pro om mottaker har lest meldingen – dersom mottaker av tekstmeldingen har trykket lett på SOS-knappen da meldingen ble mottatt.