1 of 2

Automatisk lokalisering

Safemate kan ved hjelp av et innebygget akselerometer (alternativt skritteller) fastslå om den er i bevegelse. Når man skrur på automatisk lokalisering, så overlater man til Safemate å skru av og på lokalisering basert på ytre bevegelse.

Automatisk lokalisering kan i mange tilfeller være å foretrekke fremfor manuell lokalisering ettersom man ikke behøver å foreta seg noe på PC/mobil for at lokaliseringen skal begynne. Når det er sagt må man være bevisst på at automatisk lokalisering er mer inngripende i bærers personvern.

Automatisk lokalisering vil føre til at batteriet tappes raskere enn ved manuell lokalisering, fordi Safemate da vil være i lokaliseringsmodus oftere enn om den ikke hadde hatt automatisk lokalisering skrudd av.

Automatisk lokalisering er obligatorisk for Trigger- og Track Three, det vil si at det er ikke adgang til å skru av automatisk lokalisering for disse to (eldre) enhetstypene.