1 of 2

Manuell sporing

Manuell lokalisering

Til venstre på tab-en; lokalisering kan man innlede en manuell lokaliseringsøkt. Det betyr at når man instruerer Safemate til å lokalisere (sende inn posisjoner) i et gitt antall minutter uavhengig av om enheten er i bevegelse eller ikke. Hyppigheten på lokaliseringsmeldingene angis av lokaliseringsintervallet.

Når den manuelt innledede lokaliseringsøkten har utløpt så vil Safemate slutte å lokalisere (med mindre den er i modus automatisk lokalisering – og i bevegelse).