1 of 2

Generelt

Under arkfanen “Annet” finner vi alle de andre innstillingene man kan foreta på enhetsnivå.

Generelle innstillinger

 • “Varsle konfig endringer pr. epost”: Abonnere på alle endringer som gjøres i konfigurasjonen på denne enheten (av andre applikasjonsbrukere enn deg selv).
 • “Overskrive ikke-i-aktiv-bruk-terskel”: Angi en verdi som angir hvor lenge det er ok at en enhet befinner seg helt i ro (f.eks. i laderen).

Enhetslogg

 • “Enhets Auditlogg”: En enhets-sentrisk logg som viser hvem som har vært inne og observert og justert.
 • “Enhets Samtalelogg”: En enhets-sentrisk logg som viser hvilke samtaler som funnet sted (NB! gjelder ikke samtaler der Safemate har blitt ringt direkte).

Safemate Pro 2017-01-16 15-53-04

Slett og bytt

 • “Bytt Safemate”: Funksjonalitet for å la en ny Safemate av samme type overta det komplette oppsettet til en utgående enhet. Dersom en Safemate er tapt eller ødelagt, så kan man effektivt bytte denne med en erstatningsenhet ved å velge dette valget. Man blir da bedt om å taste serienummeret på den nye enheten, og når man gjør det så arver erstatningsenheten alle innstillinger fra den defekte enheten, inkludert varslingslisten og enhetsinnstillinger.
 • “Gjenopprett fabrikkinnstillinger”: Tilbakestiller alt oppsett tilbake til slik enheten var da den var ny. Varslingslisten vil bli slettet. Overalt hvor man kan velge verdier eller skru av og på funksjonalitet, så har Safemate AS valgt et standard utgangspunkt som vi har kalt “fabrikkinnstillinger”.
 • “Slett historikk”: Dette valget medfører at alle transaksjoner, logger, posisjoner og øvrig historikk ugjenkallelig slettes.
 • “Slett Safemate”: Når en Safemate slettes, så forsvinner den fra Safemate Pro, SIM-abonnementet vil bli satt på pause og Safemate vil ikke lengre kunne melde om hendelser. En slettet Safemate må legges til før den kan brukes igjen.Safemate Pro 2017-01-16 15-04-08

Posisjonering

 • “Skru av posisjonering”: Valg for å kunne skru av all funksjonalitet som har med posisjonering å gjøre.
 • “Overskriv satellittkrav”: Ved hjelp av dette valget kan man endre definisjonen av hva som er en gyldig posisjon for Safematen. Dersom man opplever at posisjoner er unøyaktig, kan verdien økes til f.eks. 6 satellitter. Dersom man opplever at man får GPS-posisjoner sjeldent eller tregt, så kan man redusere verdien til f.eks. 3 satellitter (som er det minste tillatte antallet).

Batteriterskel

 • “Batteriterskel”: Muliggjør særskilt definisjon av “lavt batteri”.

battery

Alarminnstillinger

 • “Alarmknapp”: Funksjonalitet for å skru av/på alarmknappen.
 • “Alarmsensitivitet”: Angir hvor lenge man må holde inne alarmknappen for å utløse en alarm.
 • “Leveringsformat”: Velger hvorledes alarmen skal kommuniseres; “Bare SMS” eller “oppringning og SMS” (sistnevnte er standard/default).
 • “Man Down” (gjelder kun for Safemate Trigger One): Se egen leksjon under “Safemate Trigger One” for mer informasjon.
 • “Lydløs alarm” (gjelder kun for Safemate Trigger Two og Trigger Three) : Med lydløs alarm kan ansatte i tjenesten varsle kollegaer uten å lage lyd ut over den minimale lyd som følger av vibrasjonen som tilkjennegir for bæreren at alarmen er utløst. Mottakere vil kunne lytte på situasjonen der Safematen er, samtidig som høyttaler er sperret fra å spille av lyd som potensielt vil kunne eskalere situasjonen for bæreren.

Leveringsformat