1 of 2

Generelt

Under arkfanen “Annet” finner vi alle de andre innstillingene man kan foreta på enhetsnivå.

NB! Nøyaktig hvilke elementer som vises vil variere fra enhetstype til enhetstype.

Generelle innstillinger

 • “Av-knapp aktivert” justerer om brukeren skal ha adgang til å skru av Safemate-enheten.
 • “Varsle konfig endringer pr. epost”: Abonnere på alle endringer som gjøres i konfigurasjonen på denne enheten (av andre applikasjonsbrukere enn deg selv).
 • “Ringefilter” avgjør om det man skal ha ringefilter aktivert eller tillate at alle som kjenner telefonnummeret til enheten kan ringe direkte til den – og bli automatisk besvart.

Slett og bytt

 • “Bytt Safemate”: Funksjonalitet for å la en ny Safemate av samme type overta det komplette oppsettet til en utgående/pensjonert enhet. Dersom en Safemate er tapt eller ødelagt, så kan man effektivt bytte denne med en erstatningsenhet ved å velge dette valget. Man blir da bedt om å taste serienummeret på den nye enheten, og når man gjør det så arver erstatningsenheten alle innstillinger fra den defekte enheten, inkludert varslingslisten og enhetsinnstillinger.
 • “Gjenopprett fabrikkinnstillinger”: Tilbakestiller alt oppsett tilbake til slik enheten var da den var ny. Varslingslisten vil bli slettet. Overalt hvor man kan velge verdier eller skru av og på funksjonalitet, så har Safemate AS valgt et standard utgangspunkt som vi har kalt “fabrikkinnstillinger”.
 • “Slett historikk”: Dette valget medfører at alle transaksjoner, logger, posisjoner og øvrig historikk ugjenkallelig slettes.
 • “Slett Safemate”: Når en Safemate slettes, så forsvinner den fra Safemate Pro, SIM-abonnementet vil bli satt på pause og Safemate vil ikke lengre kunne melde om hendelser. En slettet Safemate må legges til før den kan brukes igjen.
 • “Clean Wi-Fi Cache”: Safemate-enheten har eget hurtiglager av Wi-Fi-posisjoner som enheten har sett før. Dette hurtiglageret kan slettes om man opplever unøyaktighet med Wi-Fi-posisjoneringen.

Enhetslogg

 • “Enhets Auditlogg”: En enhets-sentrisk logg som viser hvem som har vært inne og observert og justert.
 • “Enhets Samtalelogg”: En enhets-sentrisk logg som viser hvilke samtaler som funnet sted (NB! gjelder ikke samtaler der Safemate har blitt ringt direkte).
Safemate Pro 2017-01-16 15-53-04

Batteriterskel

 • “Batteriterskel”: Muliggjør særskilt definisjon av “lavt batteri”.
battery

Alarminnstillinger

 • “Alarmknapp”: Funksjonalitet for å skru av/på alarmknappen.
 • “Alarmsensitivitet”: Angir hvor lenge man må holde inne alarmknappen for å utløse en alarm.
 • “Leveringsformat”: Velger hvorledes alarmen skal kommuniseres; “Bare SMS” eller “oppringning og SMS” (sistnevnte er standard/default).
 • “Vibrasjon”: Angir om enheten skal avgi vibrasjon ved brukerutløse alarm eller ikke.
 • “Lydløs alarm”: Med lydløs alarm kan ansatte i tjenesten varsle kollegaer uten å lage lyd ut over den minimale lyd som følger av vibrasjonen som tilkjennegir for bæreren at alarmen er utløst. Mottakere vil kunne lytte på situasjonen der Safematen er, samtidig som høyttaler er sperret fra å spille av lyd som potensielt vil kunne eskalere situasjonen for bæreren.
 • “Alarmkansellering”: Enheter med støtte for alarmkansellering spiller av talemelding opptil tre ganger for å tillate at bærer kan avbryte alarmen dersom denne ikke var reell. Alarmen avbrytes ved å trykke kort på alarmknappen.
 • “Kollegavarsling” (gjelder kun for Watch Two): Enheter med kollegavarsling skrudd på vil i tillegg til å varsle evt. mottakere i varslingslisten, sende tekstmelding til displayet til evt. øvrige Watch Two-enheter i samme underavdeling som er konfigurert til kollegavarsling.
Alarminnstillinger Trigger Four
Alarminnstillinger Watch Two

Lys og lyd

Lys- og lydinnstillinger varierer betydelig fra enhetstype til enhetstype.

Man Down

“Man Down” er et begrep som Safemate ofte bruker i stedet for fallalarm fordi utstyret tradisjonelt har detektert produktets vinkel i X/Y/Z-planet, ikke G-krefter.

Innstillingene varierer betydelig fra enhetstype til enhetstype.

Merk! Mobile trygghetsalarmers evne til å detektere fall vil bestandig komme med en viss feilmargin.

Helse

Valg knyttet til puls og blodtrykksmåling for Watch Two. Foreløpig kun forbeholdt beta-kunder.

Tvillingkonfigurasjon

For å lettere imøtekomme tjenestemottakeres behov for kontinuerlig sikkerhet kan man benytte tvillingkonfigurasjon, som lar to enheter av samme enhetstype dele identisk konfigurasjon.

Tanken er at den ene enheten i en tvillingkonfigurasjon er i bruk på brukeren mens den andre er i laderen. Posisjonsbytte mellom bærer og lader skjer iht. hensiktsmessige intervaller.

Slik har man eliminert bærers sårbarhet i tiden det tar å lade. I tillegg har man redusert kompleksiteten i utøvelse av tjenesten fordi man slipper å sette enheten til lader, vente 1-3 timer, for deretter å sette fulladet produkt på bærerens hånd igjen – som del av den hverdagslige rutinen.

Fremgangsmåten i Safemate Pro er å ta utgangspunkt i en Safemate og legge til en tvilling. Kopien i tvillingparet kan ikke allerede være lagt til i Safemate-plattformen (er den det må den slettes først).

Klonen i en tvillingkonfigurasjon vil arve Wi-Fi lokasjonsoppsettet til sin original (fra 05.09.2023).

Etter å ha trykket knappen “Legg til tvilling” må man legge inn serienummeret til klonen.

Når klone er lagt til vil de to tvillingene være sammenkoblet i Safemate-listen. Klonens navn følger av originalen.

For å bryte opp tvillingkonfigurasjonen går man til tvillingmenyen hvor man nå kan velge “Slett tvilling”.

Vær oppmerksom på at Varslingsliste ikke vises for tvillingenhet: