1 of 2

Feilet selvsjekk – tiltak

Denne artikkelen skal ved siden av å gi svar på hva feilet selvsjekk skyldes fortelle noe om hva man kan forsøke å foreta seg.

Feilet selvsjekk er en hendelse som inntreffer når Safemate-plattformen flagger at forventet kommunikasjonen med en Safemate har uteblitt. Feilet selvsjekk kan være en alvorlig hendelse som krever oppfølging. Hendelsen varsles iht. varslingslisten og vises i Safemate-listen med feilet selvsjekk-ikonet.

Det første tiltaket bør være å søke opp den aktuelle enheten i Safemate Pro. Dersom siste innmeldte batterinivå er lavt, slik bildet under viser, kan løsningen være så enkel som at enheten må lades opp.

Dersom Safemate-enheten brått har sluttet å kommunisere med Safemate-plattformen uten at batteriet er lavt, er det mer alvorlig. Det kan se slik ut:

Inspiser enheten og se etter om den avgir livstegn i form av display/LED. Hvis ikke, forsøk å skru enheten på. Dersom display/LED indikerer at den er har strøm og er i drift, så kan den ha mistet sin dataforbindelse (TCP-forbindelse). Det kan være relatert til 2G-dekningen i området.

Man kan lese ut om enheten har dataforbindelse ved hjelp av lampeindikasjoner, som er beskrevet under lampeindikasjoner for den enkelte enhet i e-læringsmodulen.

Fastslå at det er adekvate 2G-forhold og forsøk å skru enheten av og på. Gi enheten 1 minutt til å koble seg til nettverket og få opp dataforbindelsen igjen.

Hvis dette ikke fører frem, send en e-post til support@safemate.no med informasjon om serienummer og en kort feilbeskrivelse. Du vil motta en adresselapp for retur av produktet til vårt servicesenter.