1 of 2

Utdatert posisjon

Enkelte kommuner melder om at de har innført manuelle rutiner for å kontrollere at Safemate-enhetene har sendt fra seg gyldige GPS-signaler i løpet av de siste x dagene. Slike manuelle, proaktive prosedyrer er tidkrevende, sårbare og unødvendige, derfor har vi funksjonalitet for å rapportere automatisk om Safemate-enheter som har utdaterte posisjoner.

Kriteriet for at hendelsen utdatert posisjon skal kunne oppstå, er at enheten har automatisk lokalisering skrudd på (som forutsetter at posisjonering er skrudd på).

Utdatert posisjon varsles ikke som en dedikert hendelsestype som man kan abonnere på fra varslingslisten, men rapporteres pr. SMS og e-post til de mottakere som abonnerer på hendelsen; “feilet selvsjekk”.

Motsvarende reset-event

Når en Safemate som har vært i tilstand utdatert posisjon sender en gyldig posisjon til server, så oppstår det et reset-event.

Reset-event varsles ikke pr. e-post eller SMS til abonnenter, selv til mottakere som abonnerer på feilet selvsjekk i varslingslisten. Varselmottakere mottar med andre ord ikke et varsel om at enheten igjen har fått posisjon.

Men: Safemateplattformen sender til integrasjonspartnere “outdated position – reset” -event for å orientere integrasjonspartnere om at det ikke lengre er tilfelle at en Safemate har utdatert posisjon. Dette er gjort slik for at integrasjonspartnere skal slippe å bygge inn denne logikken/testen på sin side.

Hendelsen kan sees i transaksjonsloggen.

Konfigurering

Grensen for hvor mange dager en Safemate kan være uten en gyldig posisjon, angis under standardinnstillinger (utdatert posisjon intervall).