1 of 2

Varslingslisten

Varslingslisten er en av de viktigste skjermene i Safemate Pro: Det er her man forteller en Safemate hvordan de forskjellige hendelsestypene skal varsles.

Man kommer til varslingslisten til en enhet ved å trykke på den midterste av de tre knappene i Safemate-listen.

Man kan legge inn en kombinasjon av epost- og telefonmottakere som kan abonnere på ulike hendelser til forskjellige tider på dagen og i uka.

Det er mulig å legge varslingslisten som del av standardinnstillingene, slik at alle Safemate-enheter vil kunne gjenbruke det samme varslingsoppsettet.