1 of 2

Safemate

Safemate AS ble opprettet i 2014 da Lyse-selskapet Smartly AS kjøpte Safemate-plattformen. Før det var det norskutviklede konseptet eid av et firma som het Moreto EDB AS. I juni 2016 ble Safemate AS kjøpt av Sensio AS, og er nå fusjonert inn i Sensio. Sensio AS er eid av Sensio holding, som igjen er eid av investeringsselskapet Longship AS.