1 of 2

Plattformen Safemate

Safemate-plattformen er en skybasert applikasjon, det vil si at den driftes av Safemate som en SaaS-tjeneste (Software as a Service). Kunder av Safemate forholder seg til en SLA som beskriver nivået på tjenesten.

Plattformens status kan inspiseres her: status.safemate.no.

Grovt kan vi dele plattformens oppgaver i fem:

  1. KOMMUNIKASJON: Safemateplattformen kommuniserer med alle Safemate-enheter ute i tjeneste, og sørger for at enhetene har siste versjon firmware. Fravær av kommunikasjon med plattform vil fanges opp og varsles.
  2. KONFIGURASJON: Fra ulike former for brukergrensesnitt, f.eks. Safemate Pro, kan man konfigurere Safemate-enhetene, enten en og en (enhetskonfigurasjon), eller samlet (standardinnstillinger).
  3. VARSLING: Safemateplattformen forestår varsling av ulike hendelser (oppringninger, e-post, SMS-utsendelser og varsling til integrasjonspartnere) ved ulike hendelser.
  4. INTEGRASJONER: Videresending av hendelser til integrasjonspartnere er en sentral oppgave for plattformen, f.eks. Hospital IT og Netnordic.
  5. FAKTURERING: Plattformen sender over fakturaunderlag til et økonomisystem som fakturerer kunder og partnere korrekt beløp.

Det hviler en rekke krav på en velferdsteknologiplattform som Safemate, f.eks. GDPR, Normen og WCAG 2.0. Disse kravene jobber vi kontinuerlig for å tilfredsstille.