1 of 2

Meldingstyper

Alle meldinger fra en Safemate til Safemate sine baksystemer har en meldingstype. De vanligste meldingstypene er som følger:

  • Periodisk: Enhver Safemate med strøm vil være i kontakt med Safemate baksystemer regelmessig. Akkurat hvor ofte avhenger blant annet av kommunens valg av verdien “feilet selvsjekk”.
  • Lokalisering: Lokaliseringsmeldinger vises når en Safemate har vært i det vi kaller lokaliseringsmodus, som følge av brukerutløst alarm, en manuell lokaliseringssøkt eller automatisk lokalisering. Lokalisering som konsept blir introdusert inngående i egen leksjon.
  • Alarm: Brukerutløste alarmer presenteres i en egen farge for å skille seg fra øvrige rader.
  • Lavt batteri: Safemate har nådd angitt nivå for lavt batteri.
  • Skrudd av: Når en Safemate blir slått av, sender den et melding om dette før den skrur seg av.