1 of 2

Lys og lyd

lys-og-lyd-lys

På denne skjermen kan man, som navnet på seksjonen antyder, justere de innstillinger som har med lys og lyd å gjøre. Merk at det er ikke alle GPS-enheter som har adgang til å gjøre innstillinger på lys og lyd. (Eksempelbildet er hentet fra en Trigger One, skjermbildet vil kunne se annerledes ut for andre enheter).

Lys

Man kan justere lysstyrken på av/på-knappen fra å være helt av (0) til å være svært sterk (4). Ettersom mange Safemate-brukere lader Safemate på nattbordet, kan det hende at lyset fra Safemate sin av/på-knapp fører til sjenanse. Følgelig kan det være av stor verdi for brukeren om man gjør en vurdering av hva som er hensiktsmessig lysstyrke.

Lyd

Høyttalervolumet angir hvor høyt volum høyttaleren på Safemate skal ha. Se på denne innstillingen som Safemate sin volumbryter.

low-battery-sound

Valget “Lyder ifm. lading og lavt batteri” angir hvorvidt Safemate skal gi fra seg lyder i forbindelse med at den lades/tas ut av lading eller overskrider grensen som er definert for lavt batteri.

ringelyd-ved-innkommende-anrop

Til sist har vi valget “ringelyd ved innkommende anrop”. I og med at Safemate automatisk svarer de personer som ringer Safemate direkte så vil bærer ha et større personvern om dette valget er aktivert. Siden mennesker er forskjellige, så kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig at man ikke innleder anropet med en innledende ringetone, derfor har man mulighet til å skru dette valget av. Dette valget støttes foreløpig bare for Safemate Trigger One.