1 of 2

Kollegavarsling – Watch Two

De fleste Safemate-produkter (“Triggere”) støtter lydløs alarmutløsing, men denne artikkelen handler om kollegavarsling på Watch Two som kan brukes til å varsle – og motta varsler fra – ansatte ved akutt behov.

Mottakende Watch Two kan konfigureres til å presentere alarmer slik at mottakerne kan motta alarmer selv om mobiltelefonen er henlagt på nabokontoret eller i bilen.

Konfigurering

Skru på kollegavarsling fra Alarminnstillinger-tab-en under generelt.

Watch Two-enheten inngår i samme kollegavarslingsteam som andre Watch Two med kollegavarsling skrudd på.

Alle påfølgende alarmer fra andre Watch Two-enheter i samme team vil presenteres som tekst i displayet på klokkene til øvrige Watch Two-enheter i det samme teamet.

Kollegavarsling gir kun mening om det er flere enn én Watch Two i underavdelingen.

Ved alarm vil mottakers skjerm vise navn og serienummeret på klokken som utløste alarmen, og klokken vil pipe og vibrere.

Konfigurering via standardinnstillinger

Man kan velge kollegavarsling som standardinnstilling, slik at nye Watch Two-enheter man legger til en underavdeling automatisk vil få kollegavarsling skrudd på. Så slipper man å gjøre det for hver enkelte enkelte enhet man legger til.

Man kan samtidig konfigurere alarm ved hjelp av varslingslisten, skulle man ønske å varsle både som tekstmelding til skjerm – og på “vanlig” måte ved hjelp av varslingslisten.