1 of 2

Lampeindikasjoner – Track One

Track One har to ulike LED-modi som kan bli endret under enhetsinnstillingenes arkfane “Lys og lyd”.

Normalmodus

I normalmodus (utenom lading) vil blå lampe lyse fast om batteriet er over terskelen som er definert som lavt batteri. Dersom batteriet er svakt, vil gul lampe lyse fast.

Når enheten er satt i lader vil rød lampe indikere lading.

Testmodus

 

Lampeindikasjon GPS-enhet
Betydning
Enkle gule blink hvert 5. sekund. Track One er tilkoblet GSM.
Doble gule blink hvert 5. sekund. Track One er også tilkoblet GPRS (kommuniserer pr. TCP).
Kontinuerlig rask gul blinking. Track One jobber med å koble til server.
Rødt blink hvert sekund. Track One er på og i normal drift.
Et blått blink hvert 5. sekund. Track One har i øyeblikket gyldig GPS-posisjon.
Hurtig veksling mellom gult og rødt blink mens blått lyser fast. Track One har lavt batteri.
Fast rødt lys, blinkende gult. Track One oppgraderer firmware.
Lampeindikasjon ladestasjon   Betydning
Rødt. 1 fast rødt lys indikerer at ladestasjon har strøm og at Track One er fulladet.
Rød + blå. Rødt fast lyst og blå blinking indikerer at Track One blir ladet.

Safemate Track One med lavt batteri i testmodus: