1 of 2

Info

Safemate Pro 2017-01-16 15-07-56

Under arkfanen “info” vises diverse informasjon om Safematen:

  • GSM-nummer: Mobilnummeret til Safematen. (Safemate kan ringes av alle som er oppført i varslingslisten.)
  • Firmware-versjon: Programvareversjonen på programmet som kjører på Safematens mikrokontroller.
  • Aktiv siden: Datoen for første gang Safemate ble aktivert.
  • Siste selvsjekk: Tidspunktet for når siste kontakt med Safematen var.
  • Status: Tilstanden på Safematen i øyeblikket.
  • Eier: Angir hvilken underavdeling Safematen tilhører.
  • Navn: Navnet på Safematen.

I tillegg er det mulig å se hvem som har godkjent at brukeren har fått opplæring, evt. å godkjenne dette selv.