1 of 2

Man Down – Trigger Four

Trigger Four har Man Down-funksjonalitet som med brukbar grad av presisjon registrerer om en bærer har falt.

Man Down gir best resultat med FW35. Kontrollér firmwareversjon på Enhetsinnstillinger > info.

Man Down på Trigger Four består av to separate falldeteksjonsteknikker, støtalarm og tiltalarm. Disse kan aktiveres individuelt under Enhetsinnstillinger -> Man Down.

Man abonnerer på Man Down-hendelser ved å huke av rett boks i varslingslisten.

Støtalarm

Støtalarmen fungerer ved å måle G-krefter (støt). Sensitiviteten kan angis fra 1 (minst følsom) til 9 (mest følsom).

Produsent anbefaler verdi 7 for optimal falldeteksjon (støt).

Tiltalarm

Tiltalarm måler om Trigger Four står oppreist eller ligger.

For at tiltalarmen skal fungere bør Trigger Four bæres i beltefeste.

Før FW35 (firmwareversjon 35) må enheten stå (helt) oppreist i 8 sekunder. 

Kontrollér firmwareversjon på Enhetsinnstillinger > info.