1 of 2

Fleksibilitet

Sekvensiell vs parallell ringing

Man kan velge mellom et sekvensielt eller et parallelt ringemønster ved brukerutløst alarm. Sekvensielt betyr at man ringer én og én mottaker med bakgrunn i en gitt prioritert rekkefølge. Parallel ringing betyr at man ringer alle GSM-mottakere på likt.

Periode som spenner over midnatt

For å angi en tidsperiode som spenner over midnatt, så kan man legge f.eks. 22:00-06:00.