1 of 2

Man Down – Trigger One

Trigger One har Man Down-funksjonalitet som med høy grad av presisjon registrerer om en bærer har falt.

Man Down aktiveres under Enhetsinnstillinger -> Alarminnstillinger -> Man down.

Man abonnerer på Man Down-hendelser ved å huke av rett boks i varslingslisten.

For at Man Down skal fungere må Trigger One bæres i beltet med medfølgende belteclips.

Trigger-one-i-belte

Når Trigger One har fastslått at den har en liggende orientering (ligger flatt), så vil en 15 sekunders analyseperiode påbegynnes. Om Trigger One fremdeles ligger, så vil enheten pipe med en tiltagende, høyfrekvent lyd. I denne perioden er det mulig å kansellere varsling iht. varslingsliste ved å enten rette opp Safemate til vertikal posisjon eller trykke kort på alarmknappen, for å kansellere Man Down-hendelsen.

Det er kun enhetens orientering som vurderes for å trigge hendelsen Man Down. G-krefter (støt) har ingen innvirkning i algoritmene som vurderer om hendelsen skal trigges. Siden deteksjonsalgoritmen vurderer enhetens orientering uavhengig av G-krefter benevner vi hendelsen “Man Down” og ikke fallsensor.