1 of 2

Administratorer / operatører / søkere

 Roller

Vi skal komme inn på de ulike rollene senere, men vær klar over at det finnes ulike roller i Safemate Pro.

Det er tre system-roller som ansatte kan ha; administrator, operatør eller søker. I tillegg kan en administrator lage egendefinerte roller etter behov.