1 of 2

Safemate AS

Safemate AS ble opprettet i 2014 da Lyse-selskapet Smartly AS kjøpte Safemate-plattformen. Før det var det norskutviklede konseptet eid av et firma som het Moreto EDB AS. I juni 2016 ble Safemate AS kjøpt av Sensio AS, som nå eier 100% av Safemate AS. Sensio AS er eid av Sensio holding, som igjen er eid av inversteringsselskapet Longship AS.