1 of 2

Man blir aldri ferdig

 warning-symbol

Advarsel: Det kan forekomme i Safemate Pro kan komme over skjermbilder som ser litt annerledes ut enn det du ser i denne dokumentasjonen. Det skyldes mest sannsynlig at vi har gjort noen justeringer basert på ønsker fra våre kunder.

Hold deg orientert!

Vi kommuniserer de endringer vi gjør gjennom våre nyhetsbrev . Pass minimum på at du abonnerer på nyhetsbrevet “for kommuner/offentlig” som sendes ut ca. 10 ganger i året.

nyhetsbrev