1 of 2

Safemate mobile trygghetsalarmer

En mobil trygghetsalarm er en trygghetsalarm som kommuniserer ved hjelp av mobilnettet. Safemate sine mobile trygghetsalarmer har dessuten toveis tale (som en vanlig mobiltelefon) og lokalisering ved hjelp av GPS (nyere modeller kan også lokalisere ved hjelp av Wi-Fi og Bluetooth (BLE).

Det finnes ulike typer Safemater, hver modell har sine styrker og svakheter.

En kan identifisere en Safemate-modell på følgende måte (via serienummer):

Track OneTLAx
Track ThreeEVBx
Trigger TwoTLBx
Trigger ThreeEVAx
CaretoEVAC
Trigger Three (Alternativ)EVFx
Trigger FourEVEx
Watch OneTKAx
Watch TwoPTAx
Watch ThreeTKBx

Safemate Trigger One (utgått)

Safemate-Trigger-One

Safemate Trigger Two (utgått)

Safemate-Trigger-Two

Safemate Trigger Two 4G

Safemate-Trigger-Two

Safemate Trigger Three (E) (utgått)

Safemate Trigger Four

 

Safemate Track One (utgått)

Safemate-Track-One

Safemate Track Three (utgått)

Safemate Watch One (utgått)

Safemate Watch Two (utgått)

Safemate Watch Three (utgått)

I de neste leksjonene skal vi gå inn på hvert enkelt produkt.