1 of 2

Safemate Trigger Four

Safemate Trigger Four er en mobil trygghetsalarm som har støtte for 4G (og ikke bare 2G).

Trigger Four kan posisjonere bæreren ved hjelp av GPS og Wi-Fi-nettverk (som man ikke behøver å være pålogget). Unntaksvis kan man dessuten benytte GSM-nettverket for posisjonering.

Trigger Four leveres med en bordlader for enkel og trygg lading.

MERK: Tidligere ble Trigger Four levert sammen med et Bluetooth-armbånd. Denne produktkombinasjonen har vi trukket tilbake fordi løsningen hadde svakheter i forhold til rekkevidde og kommunikasjonssikkerhet.

Alle lokaliseringsenheter fra Safemate leveres med innebygget SIM-kort som må benyttes.

SIM-card-symbol

Styrker og svakheter

StyrkerSvakheter
God lydkvalitetKostbar
Presis utendørs og innendørs posisjoneringIkke intuitive LED-lys
Støtte for 4GKort batterilevetid

Lading

Safemate Trigger Four lades primært ved hjelp av bordlader, sekundært med magnetkabel. Begge deler leveres med produktet.

Ladetid fra utladet til fulladet: Ca. 2 timer.

Talemeldinger i forbindelse med lading kan skrus av og på under enhetsinnstillinger.

Bæring

Trigger Four kan bæres på nøkkelknippe, i lomme rundt hals (med medfølgende halssnor) rundt håndleddet eller i beltefeste. De to sistnevnte bæremetodene forutsetter tilleggsutstyr:

Knapper

SOS-knappen på produktets forside brukes for å utløse alarm. Normalt kreves et trykk som vedvarer i 1 sekund, men dette kan endres ved behov. Alarm kan utløses mens enhet er til lading.

Trigger Four har to knapper på venstre side av produktet sett forfra. Den øvre sideknappen er merket med et telefonsymbol, den nedre har et tekstboblesymbol.

For å skru produktet  holdes den øverste av sideknappene inne til enheten vibrerer. Den øvre knappen er altså på-knappen, men den brukes sjelden i praksis fordi Trigger Four normalt skrur seg selv på når den blir satt i lader.

For å skru produktet av holdes den øverste sideknappen OG alarmknappen inne til enheten vibrerer. Dette er gjort slik for å minske faren for at man skrur av Trigger Four utilsiktet.

Den nedre sideknappen har i dag ingen funksjon.

Trigger Four vil automatisk skru seg på når den settes i en strømtilsluttet bordlader.

Lokalisering

Safemate Trigger Four benytter GPS for å lokalisere utendørs. Når Trigger Four har Wi-Fi-rekkevidde til markerte referansepunkter, vil GPS skrus av for å spare batterikapasitet, og lokalisering vil utføres på bakgrunn av radiokommunikasjonen.

Alarmforløp

Et alarmforløp med Trigger Four avhenger av enhetens valgte alarminnstillinger.

Kun dersom man har skrudd på alarmkansellering kan en alarm kanselleres før den sendes.

Dersom alarmkansellering er skrudd på foregår forløpet ved at Trigger Four spiller av “Alarmen er utløst” – tre ganger etter hverandre etter at alarmknappen har blitt trykket.

"Alarmen er utløst, trykk alarmknappen for å avbryte"

Lydløs alarm

Trigger Four støtter lydløs alarm (kollegavarsling). For å beskytte alarmutløser vil alarmer som er utløst med lydløs alarm skrudd på, ikke indikeres med verken talemeldinger eller vibrasjon.

Fallsensor

Safemate Trigger Four er i stand til å detektere G-krefter i forbindelse med et fall, og i hvilken grad enheten er tiltet (orientering i forhold til til stående posisjon).

Sistnevnte forutsetter at man bærer produktet langs kroppsaksen. Begge metoder kan brukes til å detektere om brukeren har falt.

Hvem egner Safemate Trigger Four seg for?

Safemate Trigger Four er en god “all-rounder” som egner seg både for hjemmeboende, beboere på institusjon, alenearbeidere og personer med behov for falldeteksjon.

Lenke til Sensioshop.