1 of 2

Safemate Trigger Four

Safemate Trigger Four er en mobil trygghetsalarm som har støtte for 4G (og ikke bare 2G).

Trigger Four kan posisjonere bæreren ved hjelp av GPS, bluetooth- (BLE) og Wi-Fi-radio. (Unntaksvis kan man dessuten benytte GSM-nettverket for posisjonering.)

Trigger Four leveres med en bordlader for enkel lading som har innebygd bluetooth. Bluetooth- og Wi-Fi-kommunikasjon kan bidra til å fastslå om Trigger Four er i hjemmemiljøet eller ikke.

MERK: Tidligere ble Trigger Four levert sammen med Bluetooth-armbånd av typen MeshTech. Denne produktkombinasjonen har vi trukket tilbake fordi løsningen hadde svakheter i forhold til rekkevidde og kommunikasjonssikkerhet.

SIM-card-symbol

Alle lokaliseringsenheter fra Safemate AS leveres med innebygget SIM-kort som må benyttes.

Styrker og svakheter

StyrkerSvakheter
God lydkvalitetKostbar
Presis utendørs og innendørs posisjonering Ikke intuitive LED-lys
Støtte for 4G

Lading

Safemate Trigger Four lades enten ved hjelp av bordlader eller med kabel. Begge deler leveres med produktet.

Ladetid fra utladet til fulladet: Ca. 2 timer.

Talemeldinger i forbindelse med lading kan skrus av og på under enhetsinnstillinger.

Knapper

Ved siden av alarmknappen, så har Trigger Four to knapper på siden av produktet. Den øvre sideknappen er merket med et telefonsymbol, den nedre har et tekstboblesymbol.

For å skru produktet  holdes den øverste av sideknappene inne til enheten vibrerer.

For å skru produktet av holdes den øverste sideknappen OG alarmknappen inne til enheten vibrerer. Dette er gjort slik for å minske faren for at man skrur av Trigger Four utilsiktet.

Den nedre knappen har i dag ingen funksjon.

Trigger Four vil automatisk skru seg på når den settes i en strømtilsluttet bordlader.

Lokalisering

Safemate Trigger Four benytter GPS for å lokalisere utendørs. Når Trigger Four har Wi-Fi-rekkevidde til markerte referansepunkter, vil GPS skrus av for å spare batterikapasitet, og lokalisering vil utføres på bakgrunn av radiokommunikasjonen.

Alarmforløp

Et alarmforløp med Trigger Four avhenger av enhetens valgte alarminnstillinger.

Kun dersom man har skrudd på alarmkansellering kan en alarm kanselleres før den sendes.

Dersom alarmkansellering er skrudd på foregår forløpet ved at Trigger Four spiller av “Alarmen er utløst” – tre ganger etter hverandre etter at alarmknappen har blitt trykket.

"Alarmen er utløst, trykk alarmknappen for å avbryte"

Trigger Four støtter lydløs alarm (kollegavarsling). For å beskytte alarmutløser vil alarmer som er utløst med lydløs alarm skrudd på, ikke indikeres med verken talemeldinger eller vibrasjon.

Fallsensor

Safemate Trigger Four er i stand til å detektere G-krefter i forbindelse med et fall, og i hvilken grad enheten er tiltet (orientering i forhold til til stående posisjon).

Sistnevnte forutsetter at man bærer produktet langs kroppsaksen. Begge metoder kan brukes til å detektere om brukeren har falt.

Hvem egner Safemate Trigger Four seg for?

Safemate Trigger Four er en god “all-rounder” som egner seg både for hjemmeboende, beboere på institusjon, alenearbeidere og personer med behov for falldeteksjon.