1 of 2

Lampeindikasjoner – Trigger Four

Når alt er OK

Grønn GSM – Skal blinke to kort blink hvert 3. sekund. Dette betyr at Trigger four er tilkoblet Safemate server.

Blå GPS – Se tabell under hva de ulike blink betyr.

Rød Batteri/Blåtann – Rød LED brukes for å indikere batterinivå, men er også et signal på om enheten her blåtann kobling eller ikke. Se tabell under.

MønsterBetydning
Grønn LED
To korte blink hvert 3. sekundEnhet tilkoblet server
Ett kort blink hvert 3. sekundEnhet tilkoblet GSM men ikke til server
Ett langt blink hvert 3. sekundIngen GSM dekning
Hyppig blinkingPågående samtale / innkommende anrop
Fast lysFeil med GSM modem – kontakt support
Ett langt blink hvert 2. sekundFeil med SIM-kort – kontakt support
Blå LED
To korte blink hvert 3. sekundGyldig GPS signal
Ett kort blink hvert 3. sekundIkke gyldig GPS
Tre korte blink hvert 3. sekund
(Gjentakende uendelig)
GPS signal OK støttet av A-GPS
Tre korte blink hvert 3. sekund
(Gjentakende 2 ganger etter en
lokalisering eller et knappetrykk)
Enheten lokaliserer på Bluetooth
Fire korte blink hvert 3. sekundEnheten lokaliserer på Wi-Fi
Ingen lys eller blinkingEnheten lokaliserer ikke
Rød LED
Ingen lys eller blinkingBatterinivå ok (ute av lader)
Batterisjekk – Trykk hvilken som
knapp på enheten
Ett blink – <20% batteri
To blink – <40% batteri
Tre blink – <60% batteri
Fire blink – <80% batteri
Fem blink – <100% batteri
Ett kort blink hvert 3. sekundEnheten har lavt batteri, og må lades
Ett langt blink hvert 5. sekundEnheten lader
Fast lysEnheten er fulladet
To korte blink hvert 3. sekundEnheten er tilkoblet en bluetooth enhet

Øvrige tilstander

Under oppgradering av firmware vil enheten blinke grønt og lyse rødt for deretter å ta en omstart.