1 of 2

Safemate Trigger Two (4G)

Trigger Two ble i april 2022 lansert i en ny variant som lader via magnetkabel og som har støtte for 4G ("Safemate Trigger Two 4G"). 
Safemate-Trigger-Two

Safemate Trigger Two er en mobil trygghetsalarm som er utviklet og tilpasset av Safemate i samarbeid med vår utviklingspartner. Produktet er størrelsesmessig en mellomting mellom Track One og Trigger One, men har ellers de samme kapasitetene mht. GPS-posisjonering, toveis tale og alarmknapp som Trigger One.

Safemate Trigger Two har til forskjell fra de to ovennevnte produktene innstikks-SIM-kort slik vi kjenner igjen fra våre mobiltelefoner, og ikke fastmontert SIM (eSIM, som er loddet fast på kretskortet). SIM er som alltid installert fra vår side, og skuffen for å ta ut SIM-kortet er plombert.

SIM-card-symbol

Styrker og svakheter

Styrker
Svakheter
Bra posisjonskvalitet Mange lamper/knapper
Lang batterilevetid Har ikke mulighet for ladestasjon
God “allrounder” Er ikke vanntett

 Lading

Safemate Trigger Two lader gjennom medfølgende mikro-USB-kabel. Trigger Two 4G lader gjennom medfølgende magnetkontakt.

Det finnes ikke ladestasjon til Trigger Two.

Ladetid fra utladet til fulladet: Ca. 3 timer.

Trigger Two 4G lades ved hjelp av magnetkontakt på produktets bakside. Ladekabel medfølger produktet.

Knapper

På venstre side sett forfra finnes tre knapper som er er merket med tekst.

ON/OFF: Av/på-knappen må holdes inne helt til produktet vibrerer for å skru den av. Mens man holder inne av/på-knappen så vil gul og blå lampe blinke hurtig. Rett før enheten skrur seg av vil alle fire lamper lyse fast.

For å skru Trigger Two på, må man holde av/på-knappen inn til man kjenner at enheten vibrerer. Samtidig vil man kunne høre et pip. Når enheten gjennomgår sin oppstartsprosedyre, vil den røde og gule lampen blinke vekselsvis samtidig med at blå og grønn lampe lyser fast.

CALL1/CALL2: Knappene 1 og 2 har ingen funksjon i denne programvareversjonen.

Hvem egner Safemate Trigger Two seg for?

Trigger Two passer til alle som har motoriske ferdigheter til å bruke ladekabel og kognitive evner til å kunne bruke trykknappen. Safemate Trigger Two er velegnet for alenearbeidere (HMS) fordi den har mulighet til å utløse lydløs alarm (lyttemodus).

Lydløs alarm

Med Trigger Two kan ansatte i tjenesten varsle kollegaer uten å lage lyd ut over den minimale lyd som følger av vibrasjonen som tilkjennegir for bæreren at alarmen er utløst. Mottakere vil kunne lytte på situasjonen der Safematen er, samtidig som høyttaler er sperret fra å spille av lyd som potensielt vil kunne eskalere situasjonen for bæreren.

Direkteanrop til enheter med lydløs alarm skrudd på vil innledes med ringetone. Dette er gjort for å ivareta personvernet til ansatte som bærer Trigger Two som kollegavarslingsmedium.