1 of 2

Lampeindikasjoner – Trigger Two

Trigger Two har to forskjellige modus som påvirker hvordan LED-lampene på Trigger Two fungerer. Vi sier at vi har to forskjellige LED-modi. Disse er:

  • Testmodus
  • Normalmodus

Man kan endre modus under enhetsinnstillinger (arkfane “lys og lyd”).

Normalt vil kommunene bruke normalmodus som kjennetegnes ved at mønsteret er lite forstyrrende, men gir lite informasjon. Dette er en modus som er velegnet for tjenestemottakere.

Unntaksvis har man behov for å kunne lese ut mer informasjon om Trigger Two uten å gå via Safemate Pro. Da kan man endre LED-modus til testmodus. Formålet med testmodus er å kunne lese ut informasjon om enheten har dataforbindelse og GPS-dekning.

Normalmodus

Lampeindikasjon
Betydning
Gul Svakt batteri
Rød Lading pågår
Grønn OK batteri

Bildet under viser en Trigger Two med ok batteri, men som fremdeles lader. (Det er ikke så lett å se på bildet, men det lyser både rødt og grønt).

Etter at en alarm er utløst i normalmodus, vil grønn eller gul lampe blinke dobbelt hvert sekund om Trigger Two har fått bekreftet fra server at alarmen er mottatt. Dersom alarmen ikke blir bekreftet mottatt, så vil grønn eller gul lampe blinke en (og ikke to) ganger.

Testmodus

I testmodus kan man lese ut vesentlig mer om produktets tilstand, men da må man kjenne til blinkemønseret slik det er beskrevet her.

Lampeindikasjon
Betydning
Gul GSM/GPRS
Rød Påskrudd/ladestatus
Blå GPS er på
Grønn Sender/mottar data

Når Trigger Two ikke er tilkoblet lading i testmodus, så vil man kunne se følgende lampeindikasjoner:

  • Rød lampe blinker hvert sekund for å indikere at enheten er påskrudd.
  • Grønn lampe blinker normalt ikke.
  • Blå lampe blinker hvert 5. sekund om enhetens GPS er skrudd på har GPS-fix (gyldig GPS-posisjon).
  • Gul lampe blinker dobbelt hvert 5. sekund for å indikere at enheten har forbindelse til Safemateplattformen (via TCP).

Lampeindikasjoner i spesielle tilfeller (testmodus)

  • Rødt og gult blinker vekselsvis mens blått og grønt lyser fast: Enheten går gjennom oppstartsprosedyre. Tilstanden kan vedvare i drøye 30 sekunder.
  • Enkle gule blink: Enheten er koblet til GSM-nettet (men ikke er ikke tilkoblet TCP, som er nødvendig for å kunne kommunisere datatrafikk).
  • Doble gule blink: Enheten er koblet til GSM-nettet og har en gyldig TCP-tilkobling til Safemateplattformen.
  • Raske gule blink samtidig med fast rødt lys: Enheten forsøker å koble seg opp på TCP.

Treghet ved første gangs oppstart

NB! Når Trigger Two startes for første gang kan det ta opp til 15 minutter før blinkemønsteret samsvarer med det som beskrives under “lampeindikasjoner ved normalt bruk (normalmodus)”.