1 of 2

Kollegavarsling – Watch Two

Safemate mobile trygghetsalarmer kan brukes for å varsle kollegaer. Kollegavarsling skiller seg fra ordinær varsling ved at man ikke tilkjennegir overfor en aggressor at kollegaer har blitt tilkalt; man varsler lydløst. Det betyr at enheten spiller av talemelding når man utløser alarm, og at evt. opprettelse av tale foregår en vei. Mottakere kan lytte inn i situasjonen, men kan ikke røpe at man lytter ved f.eks. ved en feiltagelse si “hallo?”

Denne artikkelen beskriver kollegavarsling med utgangspunkt i produktet Safemate Watch Two. Watch Two lager et pip når man utløser alarm, vi jobber med å få justert klokkens programvare på dette området.

Du kan også bruke øvrige produkter i Safemate-porteføljen til kollegavarsling, for eksempel Safemate Trigger Two.

Kollegavarslingsteam

Man kan konfigurere Watch Two til å inngå i samme kollegavarslingsteam. Utløste alarmer fra andre Watch Two-enheter i samme team vil presenteres som tekst i displayet på klokkene til øvrige Watch Two-enheter i det samme teamet.

Samtidig som skjermen viser navnet og serienummeret på klokken som utløste alarmen, vil klokken vil pipe og vibrere.

Man kan samtidig konfigurere alarm ved hjelp av varslingslisten, skulle man ønske å varsle både som tekstmelding og iht. varslingslisten.