1 of 2

Display – Watch Two

Langt trykk på SOS-knappen utløser alarm.

Kort trykk henter frem displayet på klokken.

De elementer som kan vises på førstesiden er:

  • GSM signalstyrke
  • Skritteller
  • Batterinivå
  • Tid
  • Ukedag
  • Dato (måned-dato)

Påfølgende korte trykk på SOS-knappen blar videre i menysystemet.

På side 2 starter umiddelbart kalibrereringen av blodtrykks- og pulsmåleren.

Etter noen sekunders kalibrering vises verdier for puls og blodtrykk.

Kort trykk blar videre til en side som viser teksten; “Serienummer”.

Langt trykk her viser serienummer og QR-koden for serienummeret.

Kort trykk viser menyvalg der klokken kan skrus av dersom man trykker langt trykk.