1 of 2

Varslingslisten

Varslingslisten er en av de viktigste skjermene i Safemate Pro: Det er her man forteller en Safemate hvordan de forskjellige hendelsestypene skal varsles.

Man kommer til varslingslisten til en enhet ved å trykke på den midterste av de tre knappene i Safemate-listen.

Man kan legge inn en kombinasjon av epost- og telefonmottakere som kan abonnere på ulike hendelser til forskjellige tider på dagen og i uka.

Her er en kort video som viser det vi skal gjennom i denne leksjonen:

Merk at det er noen kosmetiske endringer i forhold til hvordan løsningen er i dag. Siden denne videoen ble produsert så har FAM/PRO komponenten som vist i videoen blitt erstattet med et hjertesymbol.

April 2022: Det er mulig å legge varslingslisten som del av standardinnstillingene, slik at alle Safemate-enheter vil kunne gjenbruke det samme varslingsoppsettet.