1 of 2

Hjerteikonet

Involvering av pårørende

heart-icon-2

Til høyre på linjen for den enkelte GSM-mottaker (mobiltelefon-mottaker) finnes et hjerte-ikon.

Trykker man på hjerte-ikonet får man opp en dialogboks som gjør at man kan bestemme om mottakeren er pårørende eller ikke pårørende. Trykker man på boksen til venstre, så gjør man mottakeren til en pårørende. Trykker man til boksen “Denne mottakeren er en pårørende”, så kan man angi et sett med rettigheter til hver pårørende.

Rettighetene man kan velge er:

  • Lokalisering: Pårørende får ved dette privilegiet adgang til bestandig å vite om Safemate-bærerens siste kjente posisjon.
  • Tilgjengelighet: Pårørende får ved dette privilegiet adgang til å styre sin egen beredskap i varslingskjeden, dvs. fortelle systemet når man som pårørende er tilgjengelig for å motta forskjellige typer hendelser.
  • Oppringning: Adgang til å la pårørende sette opp en toveis samtale mellom seg selv og Safemate/trygghetsalarmen.
  • Opplasting av brukerbilde: Adgang til å la pårørende laste opp brukerbilde av Safemate-bærer.

Når man lagrer en varslingsliste med pårørende , så vil det bli sendt ut en SMS med informasjon om at vedkommende har fått pårørende-tilgang til den aktuelle Safematen. SMS-en inneholder en fem-sifret personlig kode som pårørende kan bruke i kombinasjons med mobilnummeret sitt til å logge inn med app-en Safemate Family.

 

Pårørende vi uavhengig av privilegiene han/hun har, få adgang til å se loggen over de siste hendelser gjennom en logg:

Lær mer om pårørendeinvolvering gjennom Safemate Family ved å gå til kurset Safemate for pårørende (rettet mot Safemate i kommunal bruk).