1 of 2

Hendelsestyper

Hendelsestyper er hendelser/eventer som man kan abonnere på fra varslingslisten.

Listen er ikke uttømmende – fra Climax-produktene er det et stort sett med hendelser.

Nedenfor er de vanligste Safemate-hendelsene:

Hendelsestype Betydning

Brukerutløst alarm: Når brukeren selv utløser en alarm ved å trykke på alarmknappen, så iverksettes en brukerutløst alarm.

 

Et kryss i denne haken vil også innebære at nummeret legges inn i ringefilteret på Safemate-enheten.

Man Down: Når en bruker utstyrt med “Man Down”-sensor vurderes å være liggende. Merk at ikke alle Safemate-enheter har denne hendelsestypen.

Batterivarsel: Når en Safemate kommer under det nivået som er definert som lavt batteri, så oppstår hendelsen “lavt batteri”.

Geofence-passering: Når en bærer av Safemate bryter de regler som er angitt for geofence, så oppstår denne hendelsen.

Feilet selvsjekk: Dersom det går lengre tid enn det intervall kommunen har definert som akseptabelt, uten at en Safemate har vært i kontakt med Safemate sine baksystemer, så har vi en “feilet selvsjekk”-situasjon.

Utdatert posisjon: Dersom en Safemate som har automatisk lokalisering skrudd på ikke lykkes med å rapportere en gyldig posisjon over en viss tidspriode (default:  7 dager), så vil plattform varsle hendelsen “utdatert posisjon”. Denne hendelsen har ikke en varslingstype i Safemate Pro, men vil varsles til abonnenter av hendelsen; “feilet selvsjekk”.

Avskrudd: Dersom en Safemate skrus av, så vil den skynde seg å sende inn en melding om at den ble avskrudd slik at Safemate sine baksystemer vet om forholdet.

Ikke i aktiv bruk: Dersom en Safemate ligger i ro i laderen uten å bli brukt, så vil plattformen varsle om at Safematen ikke antas å være i aktiv bruk. Denne hendelsestypen kan kun varsles pr. epost.

Statusikoner som ikke er hendelser

Ikke tilkoblet: Ikke tilkoblet er en status som indikerer at Safemate-plattformen i øyeblikket ikke har kontakt med enheten.

Ikke tilkoblet er ikke en hendelse som man kan abonnere på fra varslingslisten, og den videresendes ikke til integrasjonspartnere.

Ikke tilkoblet er informasjon man kun kan lese ut fra Safemate-listen.