1 of 2

Mottak av hendelser

En GSM-mottaker av en alarm vil, med mindre man aktivt har valgt noe annet, bli ringt opp når bæreren av Safemate trykker på alarmknappen.

Anropsnummeret består av flere sifre enn vanlige mobiltelefonnumre, og enkelte telefoner feiltolker de første sifrene som landskoder (ref.: “Venezuela”).

Normalt vil også en SMS sendes ut så snart systemet vet hvilken av mottakerne i varslingslisten som har besvart anropet og bekreftet anropet.

Trykker man på posisjonslenken i SMS-en blir man presentert en nettside der de 10 siste posisjonene vises på et kart. Denne lenken er kun tilgjengelige mens alarmen er aktiv. Lenken kan deles fritt inntil alarmen er nullstilt.

Om man har lastet opp brukerbilde, så vil en lenke for bilde av bærer distribueres i samme SMS.