1 of 2

Transaksjonslogg

Følgende kolonner finnes i transaksjonsloggen:

  • ID: Transaksjons-ID til hver enkelt transaksjon,
  • TID: Tidspunkt for når meldingen ble mottatt,
  • ENHETSNAVN: Navnet på Safematen,
  • MELDING: Meldingstype for transaksjonen (se nedenfor),
  • KOMM: Kommunikasjonsform (HTTP, SMS eller TCP)*,
  • POSISJON: Nærmeste gateadresse for den aktuelle posisjonen,
  • SAT: Antall satellitter som posisjonen er basert på**,
  • HDOP:Horizontal Dilution of Precision, et parameter som forteller noe om spredningen på de satellitter man har kontakt med (jo lavere verdi, jo bedre)**,
  • BATTERI: Batterinivå da transaksjonen ble innsendt.

* Dersom kommunikasjonsformen utelukkende er SMS, så er det en indikasjon på at enheten ikke kommuniserer på den foretrukne måten.

** Kolonnene posisjon, SAT og HDOP vises bare om man er i sporingsmodus og hvor Safemate har gyldig GPS-dekning.

Dersom du ikke ser noen rader i transaksjonsloggen, så betyr det at det enten at Safemate baksystemer aldri har kommunisert med Safematen, eller at det er mer enn 30 dager siden sist transaksjon ble innsendt.