1 of 2

Transaksjonslogg

Følgende kolonner finnes i transaksjonsloggen:

  • ID: Transaksjons-ID til hver enkelt transaksjon,
  • TID: Tidspunkt for når meldingen ble mottatt,
  • ENHETSNAVN: Navnet på Safematen,
  • MELDING: Meldingstype for transaksjonen (se nedenfor),
  • KOMM: Kommunikasjonsform (HTTP, SMS eller TCP)*,
  • POSISJON: Nærmeste gateadresse for den aktuelle posisjonen,
  • SAT: Antall satellitter som posisjonen er basert på**,
  • HDOP:Horizontal Dilution of Precision, et parameter som forteller noe om spredningen på de satellitter man har kontakt med (jo lavere verdi, jo bedre)**,
  • BATTERI: Batterinivå da transaksjonen ble innsendt.

* Dersom kommunikasjonsformen utelukkende er SMS, så er det en indikasjon på at enheten ikke kommuniserer på den foretrukne måten.

* Noen av enhetstypene kan lagre opp flere hendelser internt før de sender melding til serveren vår, og når plattform mottar slike vil den nyeste hendelsen i meldingen markeres som hoved transaksjonen, mens de eldre meldingene blir markert som HISTORICAL. Dersom en av de eldre meldingene i en sammensatt forsendelse er av hendelsestype alarm blir denne behandlet som hovedtransaksjonen, selv om den ikke er den nyeste.

Historiske transaksjoner går ikke gjennom det samme håndteringsløpet som vanlige transaksjoner, de er bare lagret for logging.

** Kolonnene posisjon, SAT og HDOP vises bare om man er i sporingsmodus og hvor Safemate har gyldig GPS-dekning.

Dersom du ikke ser noen rader i transaksjonsloggen, så betyr det at det enten at Safemate baksystemer aldri har kommunisert med Safematen, eller at det er mer enn 30 dager siden sist transaksjon ble innsendt.