Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Hensikten med å gjenopprette fabrikkinnstillinger er å ta en GX-8 tilbake til den tilstanden den var før man begynte å legge til sensorer og endre på innstillinger.

Det er to måter man kan gjenopprette fabrikkinnstillinger på, enten ved å trykke på knapp i Safemate Pro, eller gjennomgå en 8-trinns manuell prosedyre.

Knapp i Safemate Pro

Den enkleste måten å gjenopprette fabrikkinnstillinger på, er å trykke på knappen med samme navn under Generelt -> Annet i Safemate Pro.

Manuell prosedyre

Alternativt kan man benytte følgende manuelle fremgangsmåte for å gjenopprette fabrikkinnstillinger på Climax GX-8:

  1. Dra ut strømkabelen fra powerkontakten på GX-8 (18).
  2. Sett bryter for backupbatteri til posisjon OFF (finnes på produktets underside).
  3. Vent 10 minutter dersom enheten har vært registrert fra før (mot en Safemate-server). Dette steget er for at GX-8-enheten skal anses som ny når den begynner å kommunisere med server i neste punkt.
  4. Trykk og hold inne grønn og rød knapp på betjeningspanelet, samtidig som du setter inn strømkabelen du dro ut i punkt 1.
  5. Med knappene fortsatt trykket ned, observér at man etter ca. 40 sekunder ser at GX-8 blinker på alle lysene samtidig. Ikke slipp knappene!
  6. Mens du fortsetter å holde knappene inne, observer at GX-8 vil blinke nok en gang med alle lys og samtidig gi fra seg ett lite pip/pling.
  7. Etter at du har hørt lyden (pip/pling), slipp begge knappene på likt. Da vil GX-8 slette seg selv og være klar til bruk innen 8-10 minutter for videre oppsett.
  8. Sett batteribryter til posisjon ON (slik at backupbatteriet fungerer når man trenger det).
NB! Det er viktig at man i punkt 3 venter i fulle 10 minutter, da nøyaktig dette er grensen Safemate-plattformen forholder seg til for å betrakte GX-8-enheter som nye.

Fabrikkinnstillinger er nå gjenopprettet.