Confme.cloud

Confme.cloud er en (sky-) tjeneste levert av Sensio/Safemate som fungerer som veiviser når f.eks. Climax-enheter (f.eks. GX-8) kommer fersk fra fabrikk uten noen relevant konfigurasjon.

Climax-enhetene vil ved første gangs oppstart kontakte Confme.cloud for å få vite hvilken kommune trygghetsalarmen skal tilhøre, og eventuelle innstillinger de må ha før de begynner sin tjeneste.

Denne prosessen kan ta noe tid, spesielt pga. firmware-oppgraderinger, så det anbefales at man venter 10-20 minutter etter enhetene blir slått på for første gang, eller fabrikkresatt, før man forventer fungerende enheter som kan ta imot sensorer.

Skissen nedenfor viser et eksempel på hvordan Confme.cloud stegvis kan fungere i praksis.