SD-32-H-SC

Climax SD-32-H-SC, heretter kalt bare SD-32, er sertifisert etter den europeiske røykvarslerstandarden EN 14604. Røykvarsleren driftes av 3 x 3V medfølgende CR123 Lithiumbatterier.

SD-32 varsler om brann ved å detektere både røyk og varme:

  • RØYK: høy røykkonsentrasjon i et deteksjonskammer,
  • VARME: om temperaturen øker med mer enn 8,25 grader Celsius per minutt eller dersom 57,25 grader Celsius blir overskredet.

Varsel foregår med 85 dB sirene (på 3 m avstand).

Varsel om lavt batteri

Batterilevetiden med sensorovervåking aktivert (supervision) er ca. 4,5 år.

SD-32 har en pre-low battery-fase som varsles til Leverandørens tjenesteplattform slik at tjenesten gis mulighet til å bytte batteriene før SD-32 begynner å tilkjennegi behov for batteribytte gjennom piping/rødblinking lokalt. Pre-low battery-fasen varer i ca. 20-40 dager.

Pre-low battery varsel forutsetter at man bruker GX-MAX8-DT35 med FW 0.1.3 eller høyere.

Seriekobling

Dersom flere SD-32 røykvarslere er tilknyttet samme hub, vil sirenen på samtlige SD-32-enheter aktiveres når en av disse detekterer røyk. Påfølgende avstilling må skje på alle røykvarslerene tilknyttet systemet.