Generelle innstillinger

Sensorovervåking: Først; sensorovervåking er en funksjon som ofrer batterilevetid mot at sensorene gir fra seg regelmessige livstegn. Med sensorovervåling skrudd på så instrueres alle 869 F1-sensorer som er tilknyttet den aktuelle hub-en til å sende livstegn-radiosignaler med en viss regelmessighet. Utfall av sensorer vil varsles, men en nøyaktighet angitt av sensorovervåkingstimeren.

Dersom man skrur av sensorovervåking vil man ikke kunne bli varslet om sensorutfall, f.eks. dersom en sensor forsvinner fra hjemmet. På den annen side, med sensorovervåking avskrudd vil sensorenes batterilevetid vare lengre sammenlignet med sensorovervåking skrudd på.

Utfall av sensor (forutsetter sensorovervåking) varsles iht. oppsettet for feilet selvsjekk.

Dersom hub ikke har mottatt signal fra en 869 F1-sensor innen dette intervallet, vil hub melde om sensorutfall.

Climax-innstillinger: Supervision, Supervision Timer.

Pendant-overvåking: Man har adgang til å angi et eget intervall som gjelder spesifikt for pendants (smykker).

Heartbeat intervall: Heartbeat-intervall angir hyppigheten på heartbeat-meldinger sendt pr. SCAIP (til SCAIP-mottak). XMPP-heartbeat er ikke omfattet av denne innstillingen.

Climax-innstilling: Auto Check-in Interval.

Sensitivitet fallsensor: Man kan stille inn hvor følsom (1-5) fallsensor FS-3 skal være for alle FS-3 som er tilknyttet hub-en. Verdi 1 er minst følsom, verdi 5 er mest følsom.

Climax-innstilling: Sensor Sensitivity (FS-3).

Aktiver lokal innlæring: Innstilling for å kunne starte lokal innlæring direkte på panelet via knapp i gul ring. Denne innstillingen er normalt deaktivert fordi den anbefalte innlæringsmetoden er å benytte lokal innlæring (knappen; “Legg til sensor”) via sensoroversikten.

Climax-innstilling: Local learning.

Angrefristalarm: Innenfor intervallet angitt som angrefristalarm kan alamer utløst fra stasjonære og mobile alarmutløsere kanselleres. Kansellering gjøres ved å trykke på panelets grønne knapp. Med normalt oppsett (ikke; “Stille panel”) så vil det ved avbrudd innen angrefristen spilles av en forhåndsinnspilt melding som sier “tilkalling av hjelp ble avbrutt” (to ganger).

Climax-innstilling: Guard Time.

Bedøv døralarm (bedøv vandreralarm): Bedøv vandreralarm angir hvor lang tid en vandreralarm vil bedøves (ignoreres) etter at gul knapp har blitt trykket to ganger.

Denne funksjonaliteten er laget for at besøkende i bopel skal kunne utpassere selv om døralarm er aktiv. Besøkende trykker (to ganger) på gul knapp før vedkommende forlater bopel og har da en periode angitt av dette valget på å utpassere og å lukke utgangsdøren etter seg.