Vandreralarm WADC-1

WADC-1 er en sensor for montering i øvre dørkarm som bruker passiv infrarød (PIR-) deteksjon for å oppdage og varsle om passeringer ut av dører, typisk ytterdører (fortrinnsvis vendende utover). WADC-1 varsler om hendelsen; uønsket vandring.

Bedøv vandreralarm: Innstillinger her angir hvor lenge vandreralarmen skal bedøves etter at hjemmebesøkende har trykket på gul knapp/FN-knapp på GX -panelet. Dette muliggjør utpassering uten å utløse en uønsket vandreralarm.

Beskrivelse av delene

  1. Rød LED lampe
  2. Grønn LED lampe
  3. Testknapp

Montering

WADC-1 kan enten monteres ved hjelp av skruer, som skrus gjennom fortynnede deler av plastkapslingen, eller medfølgende dobbeltsidig tape. Begge deler medfølger.

Den tilhørende magneten monteres med dobbeltsidig tape. Hensikten med magneten er å kunne vite om døren er åpen eller lukket (foreløpig ikke støttet i Safemate Pro).

WADC-1 bør installeres på dørkarmen rett over døren for å se nedover og overvåke bevegelser på umiddelbar inn- og utside av dørterskelen (ca. 3 x 1 meter).

Når brukeren åpner døren og deretter beveger seg fra innsiden av rommet til utsiden, vil WADC-1 sende signaler til GX-enheten og (evt. etter en tidsforsinkelse har utløpt) trigge hendelsen uønsket vandring.

Testmodus

For å sette WADC-1 i testmodus, trykke lett på testknappen. I testmodus vil grønn lampe blinke når det registreres bevegelse i indre sone, og rød lampe blinke når det registreres bevegelse i ytre sone.

LED-lampene vil ikke lyse eller blinke i normal drift, selv ikke ved deteksjon av hendelsen uønsket vandring.

Avansert konfigurering

WADC-1 har 3 jumper settings for konfigurasjon av enheten som kommer til synes når man bruker en stjerneskrutrekker til å fjerne plastdekslet. Deksel kan normalt fjernes i montert tilstand.

Jumperinnstillingen er satt til  om jumpersettingen forbinder de to pinnene. 
Jumperinnstillingen er satt til av om jumpersettingen er fjernet eller "parkert" på kun en av de to pinnene (eller er helt fjernet).
  • (6) Døråpningsretning (av/på) – for at valg for denne jumpersettingen skal ha betydning forutsettes det at man har valgt at WADC-1 skal behandles som én sensor (single-sensor). Om døren åpnes utover sett jumpersetting til av (default). Om døren åpnes innover, sett jumpersetting til på.
  • (5) Single-/multi-sensor (av/på) – Hvis jumperinnstillingen er vil WADC-1 bli behandlet som én sensor (default). Hvis jumperinnstillingen er av, så vil sensoren blir håndtert som tre sensorer: PIR sone 1, PIR sone 2, og magnetbryter. Sistnevnte jumpersetting er ikke støttet i Safemate Pro/Go.
  • (4) Økt sensitivitet (av/på) – ved jumperinnstilling er sensitivitet økt. Ved jumpersettingen av er sensitiviten normal (default).

Tekniske data

NavnWADC-1
Strømforsyning3V, CR123 Lithium battery
Batterilevetid>6 år (gitt 20 passeringer daglig)
Temperaturområde-10°C to 45°C
Dimensjoner90 x 42 x 20 mm
SupervisionAlltid på
Pet SafeNei

Utfordringer/mangler

  • Må anvendes med GX-MAX8-DT35 med programvareversjon 0.1.2M eller nyere.

Utviklingsplaner

  • Indikasjon på om dør er åpen eller lukket (Safemate Pro).