Brannvarsler SD-29-HME-SC

29.06.2023 Work in progress (REV - MAB)

Innledning

SD-29-HME-SC er en batteridrevet røykvarsler som detekterer temperatur og røyk. Den sender alarmhendelse til Climax hub og starter sirene med 85dB (på 3 meter avstand) dersom enten temperaturen øker med mer enn 8,25 grader per minutt, eller terskelverdien på 57,25 grader blir overskredet.

SD-29 kalibrerer seg automatisk og er utstyrt med en testknapp for selvtestsjekk.

Produktets deler

  1. LED-lampe (rød)
  2. IR-linse
  3. Buzzer
  4. Skrue til batterilokk
  5. Batterilokk
  6. Kroker til festebraketter
  7. Festebrakett
  8. Spor til festebrakettens kroker
  9. Monteringsmal

Knappene

Etter at en brannalarm har blitt utløst kan man trykke på den store knappen (2) innen ett minutt for å midlertidig stenge av alarmen i 9 minutter. Merk at alarmen vil uansett være aktiv med lyd i 1 minutt etter alarmen er utløst.

Eksempel: Om man trykker på stor knapp (2) 34 sekunder etter alarmen ble utløst, vil alarmen bli stengt av etter 1 min og 34 sekunder.

Om man trykker på den lille knappen (1) ett minutt etter alarmen ble utløst, vil alarmen bli stille direkte i 9 minutter. Om man trykker på liten knapp (1) før det har gått 1 minutt, vil den uansett lage lyd ut hele første minutt, før den slutter.

Hvis man trykker og holder inne knapp 1 i 10 sekunder, vil produktet starte re-kalibrering. Dette kan pågå i 1-9 minutter.

Innlæring

Sett GX-8 i innlæringsmodus i Safemate Pro og verifiser på GX-8 sitt frontpanel at gul ring blinker. Trykk og hold på knapp nr. 1 i ca. 3 sekunder helt til du hører 1 pip, ved pip slipp da knappen umiddelbart. 

RV vil skifte mellom IR eller RV annen hver gang man forsøker å melde den inn mot GX-8. Det som kjennetegner en IR-innmelding er, ingen pip og 3 blink.

For RV-innmelding så er det, to pip og ett blink. 

GX-8 vil da pipe én gang, og produktet vil pipe/lyse/blinke for å bekrefte at innlæring er fullført. Det kan nå komme opp ulike sensorer for valg av innlæring. Den som skal benyttes er røykvarslersensor-logoen.

Sensoren kan vises som en bevegelsessensor (logo hvor en mann går og med en Wi-Fi-logo), denne skal altså ikke velges. Skulle det bare komme opp bevegelsessensor må lokal innlæring avsluttes i Safemate Pro, for igjen prøve på nytt slik at røykvarslersensor kommer opp.

Når GX-8 eri innlæringsmodus, kan man utføre innlæring på alle andre produkter fortløpende, man behøver ikke å starte og stoppe innlæring for hver sensor som skal knyttes til GX-8.

Ikon for røykvarsler som skal velges i Safemate Pro.

Ikonet for røykvarsler som man IKKE skal velge i Safemate Pro.

I Safemate Pro trykker du på pluss-ikonet for å bekrefte hvilke sensorer som skal legges til til. De som er lagt til blir markert med grønn tekst. Når du er ferdig med å legge til produkter så trykker du på “avslutt lokal innlæring”, da vil den gule ringen rundt knappen på GX8 slutte å blinke.

Om man venter i mer enn fem minutter så vil GX-8 tre ut av innlæringsmodus automatisk.

Batterimontering/selvkalibrering

Hver gang man setter inn batteri i produktet, vil den kjøre en selvkalibrering som tar ca. 2 minutter.

Selvkalibrering skjer automatisk en gang i måneden, eller når du trykker knapp for kalibrering. Blinking (innlæringsknapp blinker annethvert sekund rødt) indikerer kalibreringsprosess.

Batteribytte

Vri produktet ut av festet. På undersiden er det en skrue som fester frontdeksel til bakdeksel, skru ut skruen, skyv av deksel med bunnen først. Dra i snor/bånd slik at batteri løsner og faller ut.
Montering er motsatt av demontering.

Når man monterer inn nye batteri, vil kalibrering starte og det kan pågå i 1-9 minutter. Når det kommer et høyt pip (to lyder i samme pip), er kalibreringen fullført og produktet er klar til bruk.

Seriekobling

SD-29 seriekobles av seg selv mot andre SD-29 som er tilknyttet samme GX-8 trygghetsalarm.

Lampeindikasjoner

Montering

SD-29 bør monteres i tak minimum 60 cm. fra annet objekt/overflate for optimal funksjon.

Brannvarsler: Produktet kan settes på en flat overflate, alternativt kan den monteres på en annen flate ved hjelp av to skruer på medfølgende plate.

Bevegelsesdetektor: Ideèlt sett bør produktet monteres ca 2,7-3 meter over gulvet. Over 4 meter reduserer man deteksjon.

Test av rekkevidde

Om man vil foreta en rekkeviddetest mot innmeldte produkter må man gå til Safemate Pro, velge aktuelt produkt–>signalstyrke test–>pil oppe i høyre hjørne, da kan man trykke på knappen på aktuelt produkt for å sende et testsignal. GX-8 vil da svare med ett pip og Safemate Pro vil vise det med grønne bokser som viser styrken på en skala fra 1 til 9. For å avslutte rekkeviddetest trykker man på “STOPP” knappen i høyre hjørne.

Tekniske data

NavnSD-29-HME-SC
Batteritype3 x 3V CR123 Lithium
BatterilevetidOpptil 5 år
Temperaturområde-10C til 45C
Sirene85dB
Vekt (inkludert batterier)205 gram