Lyd- og lysinnstillinger

Dette emnet er under utarbeidelse.

Høyttalervolum (1-10): Lydvolumet på lyd fra høyttaler (gjelder ikke forhåndsinnspilte talemeldinger, se “Talemeldingsvolum”).

Climax-innstilling: Speaker Volume.

Mikrofonsensitivitet (1-10): Nivået på mikrofonens sensitivitet.

Climax-innstilling: Microphone (MERK! Innstillingen finnes på side Network Settings -> GSM –> Two-Way setting).

DECT-høyttalervolum (1-3): Lydvolum fra tilkoblede DECT-høyttalere.

Climax-innstilling: Speaker Volume for 808RV.

Lydnivå talemeldinger (1-10): Lydvolumet på lyder fra høyttaler, for forhåndsinnspilte talemeldinger.

Climax-innstilling: Prompt Volume.

Lyd ved angrefristalarm (on/off): Angir om GX skal pipe under anfrefristalarmen eller ikke.

Climax-innstilling: Guard Time Beep

Kø lyd (on/off): Med kølyd på gir panelet fra seg regelmessige pling til serveren har bekreftet mottak av alarmen.

Climax-innstilling: Confirm beep.

Vandrepling: Med vandrepling på gir panelet fra seg regelmessige pling når en vandreralarm er utløst.

Climax-innstilling: Ping sound on wanderer.

Hjelp ankommet indikator: <innhold kommer>

Climax-innstilling: Help arrive indication.

Tilbakering indikator: <innhold kommer>

Climax-innstilling: Callback indication.

Talemeldinger (“Prompt settings”)

Ved brukeruløst alarm: Alarmer fra stasjonære og mobile alarmutløsere.

Climax-innstilling: Alarm received please stand by.

Ved tilbakering:

Climax-innstilling: Please wait for the callback.

Ved fallalarm: Fall detektert av alle typer

Climax-innstilling: A fall has been detected.

Ved vandreralarm:

Climax-innstilling: Wanderer alarm.

Ved ut/ikke tilbake i seng:

Climax-innstilling: Not up from bed zone and not back in bed zone.