Brannvarsler SD-8-EL

20.10.2023 

Innledning

SD-8-EL brannvarsler er laget for å monteres i tak der røyk vil konsentreres i branntilfeller. SD-8-EL fungerer uavhengig av Climax GX-8 eller GX-MAX8-DT35 hub, men vil måtte være tilknyttet hub for å kunne varsle over mobil- eller ethernett.

Produktets deler

 1. Multifunksjonsknapp
  • Test
  • Innlæring
  • Avstille alarm
  • Kalibrering
 2. LED indikator
 3. Batterier
 4. Monteringshull
 5. Monteringsbrakett
 6. Festekrok

Oppsett

 1. BATTERIER: Sett inn 3 stk. AA batterier med korrekt polaritet iht. merking i innvending plast.
 2. OPPVARMING: Observer 2 korte pip og LED-blinking hver annet sekund over en 6 minutters oppvarmingsperiode. Brannvarsleren kan i oppvarmingsperioden om ønskelig læres inn mot hub.
 3. KALIBRERING: Når oppvarmingsperioden er ferdig ,vil ett kort pip indikere at oppvarmingsperioden er over og at en 2 minutter lang kalibrering begynner. I denne perioden kan sensoren ikke læres inn. Når kalibreringen er ferdig vil brannvarsleren pipe 2 ganger (høy/lav). Dersom kalibreringen var vellykket vil LED-blinkingen hvert annet sekund stoppe.
  (Dersom brannvarsleren etter 16 minutter piper kontinuerlig så betyr det at gjentatte kalibreringsforsøk har feilet. Ta ut batteriene, vent minimum 30 sekunder og begynn igangsettingsprosedyren igjen på punkt 1)
 4. INNLÆRING: Sett GX-8/GX-MAX-DT35 i innlæringsmodus og trykk deretter på sensorens test/innlæringsknapp.
 5. BEKREFT: Bekreft sensoren i portalen.

Montering

Det er anbefalt å montere røykvarsler i midten av taket, eller med minst 60 cm avstand til vegg eller andre hindringer. Ikke monter røykvarsleren på følgende steder:

 • Kjøkken eller garasje – røyk fra matlaging eller kjøretøy kan forårsake falske alarmer.
 • Bad – i nærheten av dusj eller tørketrommel – kondens/fuktighet kan forårsake falske alarmer.
 • I nærheten av ventilasjonsvifte eller klimaanlegg, da luftstrømmer fra disse kan påvirke detektorens følsomhet.
 • I nærheten av takbjelker eller over et skap, da stillestående luft i disse områdene kan påvirke detektorens følsomhet.
 • I toppen av en “A”-rammetype tak.

Monter røykvarsleren i tak minimum 60 cm. fra vegg.

Bruk monteringsbrakett (med festekroker vendt nedover) til å markere to hull (med blyant). Borr hull for festeskruer i det markerte hullene. Brannvarsleren er tung og kan skade folk om den detter ned, så pass på å feste braketten skikkelig. Roter SD-8-EL mot klokken for å feste den til monteringsbraketten.

Signalstyrketest

Når SD-8-EL er montert bør det gjennomføres en signalstyrketest for å kontrollere at brannvarsleren har tilfredsstillende kontakt med hub.

Batteribytte

Brannvarsleren bruker 3 stk. AA batterier.

Når batteriet er lavt og bør byttes, vil røykvarsleren pipe (og blinke) ca. hvert 30. sekund. Dette vil normalt pågå i flere uker. Samtidig med piping vil melding om lavt batteri sendes til hub som vil varsle dette videre over mobilnettet.

Bytt alle tre batteriene når batteriet skal byttes. Etter at brukte batterier er tatt ut, trykk på knappen to ganger for å lade ut spenning i elektronikken i SD-8-EL før nye batterier settes inn.

Det er pluss- og minussymboler i plasten der batteriene skal monteres, følg disse for å hindre at batteriene plasseres feil vei.

Virkemåte

SD-8-EL sjekker konsentrasjon av røyk i et deteksjonskammer hvert 10. sekund. Om tettheten av røyk overstiger en gitt grense aktiveres sirenen for å lage en kontinuerlig alarmlyd. Innsending av brannvarsel vil gjentas hvert 2. minutt inntil konsentrasjonen av røyk er under en gitt grense, eller noen har trykket på knappen. Et trykk på knapp etter branndeteksjon vil stilne alarmen i 10 minutter. Om det etter 10 minutter fremdeles er røyk i kammeret vil røykvarsler ule og nytt brannvarsel sendes.

Rekalibrering

For å rekalibrere røykvarsleren hold knappen inne i ~10 sekunder. Slipp knappen når LED-lampen begynner å blinke. Når kalibreringen er ferdig etter omlag to minutter vil SD-8-EL pipe (høy/lav).

Røykvarsleren vil gjennomføre kalibrering automatisk, så dette er normalt ikke noe man skal behøve å gjøre manuelt.

Tekniske data

NavnSD-8-EL
Batteritype3 x 1,5V AA Alkaline
Batterilevetid4 år
Temperaturintervall-10°C til 45°C
Fuktighet < 85%
Støtte for supervisionJa
Sendefrekvens for supervisionsignalerVariabelt fra 30-50 minutter
Vekt (inkludert batteri)223 gram
Røykvarsleren har en maksimal levetid på 10 år fra installasjonsdato. Du bør erstatte røykvarsleren umiddelbart etter 10 års bruk. Det anbefales å skrive “Bytt innen” dato (10 år fra installasjonsdatoen) på baksiden av detektoren før installasjon.

FAQ

Q: Kan SD-8-EL seriekobles?

A: Nei.