Supervision

Hva er Supervision?

Supervision er navnet på konseptet Climax stasjonære trygghetsalarmer har for overvåke kommunikasjonen med innlærte sensorer. Funksjonaliteten dreier seg om å kunne bli varslet dersom forventet sensorkommunikasjon uteblir over et gitt tidsrom. Tidsrommet er for kroppsnære alarmutløsere konfigurerbart fra mellom 4 til 24 timer, standard er 12 timer. Det finnes andre intervall for fastmonterte sensorer – men konseptet er det samme.

Supervision aktiveres automatisk ved installasjon og krever i utgangspunktet ingen aktiv handling eller konfigurasjon, men for sensorer anskaffet før sommeren 2022 så må man manuelt aktivere funksjonen (henvisning; “Manuell aktivering av daglig batterisjekk”).

Hvordan virker supervision?

Batteridrevne sensorer sender normalt daglig status på batteriet sitt til Climax hub – dette kaller vi for “daglig batterisjekk”. Status på batteri sendes også evt. ved utløst alarm (for sensorer med kapasitet til å utløse alarm).

For hver mottatte batterimelding vurderer Climax hub sensorens batterinivå, uten at sensorens batterivnivå videresendes til samvirkende plattform.

Dersom batteristatus fra en sensor er rapportert som lav 3 dager etter hverandre vil Climax hub sende fra seg varsel om «lavt batteri» pr. SCAIP til angitt endepunkt (f.eks. Safemateplattformen, som vil videresende iht. evt. integrasjonsoppsett).

Utstyr som har støtte for batterimeldinger

Følgende batteridrevet Climax-utstyr som leveres fra Sensio i dag har «ut av boksen»-støtte for varsling av lavt batteri, dvs. med supervision aktivert som standard:

  • Alamsmykke med tale (WTRVS-15)
  • Fallsensor (FS-3)
  • Dørsensorer (DC-23)
  • Universalinngang (UT-15)
  • Røykvarsler (SD8-EL og SD-29)
  • Panikkbryter (PB-23)
  • Vandrersensor (WADC-1)

Manuell aktivering av daglig batterisjekk

Alarmknapper uten toveis-tale (WTR(X), CW, JLPD) anskaffet før sommeren 2022 sender IKKE daglige batterimeldinger som standard. Dette var gjort slik for å unngå falske driftsmeldinger når brukeren tar med seg alarmknappen ut av huset. For at denne kategorier sensorer skal sende daglig batterimeldinger så må man manuelt aktivere dette.

For nevnte kategori sensorer så aktiveres daglig batterisjekk ved å holde inne alarmknappen i 15 sekunder til man ser tre lange blink fra sensorens lysdiode. Dersom dioden på sensoren IKKE viser tre lange blink, betyr det at batterisjekken allerede er aktivert på alarmknappen. Denne aktiveringen kan gjøres ved installasjon, eller når som helst i ettertid.

(For å unngå å forstyrre tjenesten med falske alarmer ved testing, kan man trykke på grønn knapp/FN-knapp på trygghetsalarmens panel innenfor angrefristen («guard time») – denne handlingen vil avbryte alarmen.)