Innlæring av sensorer

Sensorer og Climax stasjonær trygghetsalarm (hub) knyttes sammen gjennom innlæring. Det handler om å fortelle hub at den skal lytte til radiosignaler fra et sett med sensorer.

Innlæring forutsetter at Climax settes i innlæringsmodus. Når hub er i innlæringsmodus vil signaler fra sensorer ikke tolkes som alarm/bevegelse/etc., men som en ny sensor som ønsker tilknytning til hub.

Innlæringsmodus må initieres fra Safemate Pro (ikke direkte på Climax-panelet). Sensorer som skal meldes inn må være utstyrt med batteri før innlæring kan begynne.

Prosedyre

For innlæring, følg denne 10-trinnsprosedyren (det høres omfattende ut, men det er egentlig veldig enkelt):

 1. Søk opp aktuell Climax hub i Safemate Pro.
 2. Trykk på knapp for enhetsinnstillinger og deretter tab; sensorer.

 3. Trykk på knappen Legg til sensor nede til høyre.

 4. I dialogboksen som kommer opp, velg Start innlæring.


 5. Observer om ønskelig at gul ring på GX-8 sitt frontpanel (5) begynner å blinke, dette indikerer at GX-8 er i innlæringsmodus. Tilsvarende for GX-MAX1/8; ring rundt alarmknapp endrer farge.
 6. Trykk på knapp (evt. tamper switch) på de sensorer som skal læres inn. Man kan lære inn flere sensorer samtidig. Hub vil avgi et lyst pip for hver sensor man trykker på knappen til.
 7. For hver sensor man ønsker å melde inn, bekreft i Safemate Pro ved å trykke på pluss-symbolet.


 8. For hver bekreftet sensor vent på at grønn tekst vises som bekreftelse på vellykket innmelding. Hub vil også pipe for hver vellykkede innmelding.


 9. Avslutt innlæringsmodus ved å trykke på knappen Fullfør lokal innlæring. Når dette er gjort, vil signaler fra sensorer bli tolket som reelle hendelser (ikke bare innlæringsønske). (Glemmer man å fullføre lokal innlæring vil GX-8 etter fem minutter gå ut av innlæringsmodus selv.)
 10. Fra sensorlisten, navngi sensorene ved å trykke på skriveblokkikon, og konfigurer sensorer som krever det ved å trykke på symbolet i oransj sirkel.

Bildene under viser en sensor på ulike stadium i en lokal innlæringsprosess:

 • Oppdaget
 • Underveis i innlæringen (etter å ha trykket på pluss-ikonet)
 • Bekreftet innlært (vises i grønt)